תרומה

תרומה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

חבילת מזון ליחיד 200 ש"ח
חבילת מזון ליחיד 200 ש"ח
חבילת מזון לזוג קשישים 400 ש"ח
חבילת מזון משודרגת לזוג קשישים 300 ש"ח
חבילת מזון למשפחה 600 ש"ח
השתתפות בחצי חבילה ליחיד 100 ש"ח
תרומה 36 חודשית
תרומה לעמותה
תמיכת הקרן לפיתוח שירותים לנכים
תמיכות
תמיכות -פרוייקט מנגישים