העיקר הבריאות

שימוש חודשי במנוף הקמה + ערסל novaltis
הובלה מרכז (גדרה -חדרה)
שימוש/איחסון/תחזוקה body up
הדרכה לזחליל antono2004
איחסון/אחזקה זחליל antono2004
קלנועית להשכרה
רמפה לכיסא גלגלים
שימוש חודשי בזחל
הדגמה של זחליל lg2400
שימוש/איחסון/תחזוקה חודשית כיסא חשמלי logo silver
הדרכה lg2020
דמי שימוש/תחזוקה/איחסון חודשי -lg2020
הובלה והחזרה מעבר לגדרה חדרה