הובלה/התקנה/תיקונים

הובלה/החזרה זחליל/מיטה/מנוף 468 זמינים
הובלה והדרכה לזחליל חשמלי תשלום חד פעמי 955 זמינים
הובלה והתקנה גדרה -חדרה 851 זמינים
הובלה והתקנה מיטה סיעודית מעבר לחדרה גדרה 966 זמינים
טכנאי למיטה סיעודית חשמלית
הדרכה והספקה LG2020
תיקון קלנועית חשמלית מתקפלת-מעבדה
משלוח מוצר גדול למעבדה