תרומת חבילת מזון למשפחה

תרומת חבילת מזינה ומכובדת למשפחה הזקוקה לה

בואו והיו שותפים בשמחת חג ראש השנה שע"י תרומתכם תזכו לשמח את המשפחות הזקוקות לסלי המזון הללו